درمان سنگ کلیه و مثانه

درمان سنگ کلیه و مثانه و عفونت ادراری تناسلی با عصاره رنیفیکس مزایای رنیفیکس نسبت به داروهای مشابه 1- اغلب داروهای موجود در داروخانه ها یا عطاری ها داروهای مدر هستند یعنی صرفا باعث افزایش مقدار ادرار میگردند. اما داروی رنیفیکس سبب حل شدن سنگهای کلیوی میشود، در هر نوع و در هر اندازه ای … ادامه خواندن درمان سنگ کلیه و مثانه