واریکوهیل درمان گیاهی واریکوسل

واریکوهیل درمان گیاهی واریکوسل

توضیح کوتاه
این عصاره گیاهی همراه بعد از هر وعده غذایی مصرف میگردد. همراه با این عصاره لازم است که روغن چله داغی بر موضع واریکوسل ماساژ داده شود. هر بطری برای مصرف 10 روز است و هر گرید واریکوسل نیازمند 3 بطری عصاره واریکوهیل و یک عدد روغن چله داغی میباشد.

توضیح کوتاه
این عصاره گیاهی همراه بعد از هر وعده غذایی مصرف میگردد. همراه با این عصاره لازم است که روغن چله داغی بر موضع واریکوسل ماساژ داده شود. هر بطری برای مصرف 10 روز است و هر گرید واریکوسل نیازمند 3 بطری عصاره واریکوهیل و یک عدد روغن چله داغی میباشد.
ارسال نظر برای این محصول