عسل طبیعی رس بسته بدون حرارت

عسل طبیعی رس بسته بدون حرارت

توضیح کوتاه
عسل رس بسته طبیعی با ساکارز زیر دو درصد با عطر و طعم گیاهان و گل های مرتعی و جنگلی. این عسل بدون حرارت و بدون هیچگونه تغذیه زنبور عسل به دست آمده است. تمامی آنزیمهای این عسل فعال هستند. این عسل دارای خواص درمانی است.

توضیح کوتاه
عسل رس بسته طبیعی با ساکارز زیر دو درصد با عطر و طعم گیاهان و گل های مرتعی و جنگلی. این عسل بدون حرارت و بدون هیچگونه تغذیه زنبور عسل به دست آمده است. تمامی آنزیمهای این عسل فعال هستند. این عسل دارای خواص درمانی است.
توضیح کامل

عموما عسلها پس از جمع آوری از کندو برای جلوگیری از رس بستن کمی حرارت میبینند. رس بستن در فرهنگ عمومی جامعه با نام "شکرک زدن عسل" معروف شده است که یک اصطلاح رایج و غلط است. در واقع عسلی که طی مدت زیاد یا در محیط سرد شکرک نزند یا غیرطبیعی است یا مخلوط با مواد دیگر است یا حرارت دیده است. حرارت دادن زیاد سبب از بین رفتن آنزیمهای فعال عسل شده که بخشی از خواص عسل محسوب میشود. عسل رس بسته با طعم گیاهان جنگلی و مرتعی از جمله عسلهای درمانی است که بسیار کمیاب است. این عسل با کیفیت عالی در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار داده شده است. به دلیل مشکلات حمل و نقل و پست مجبوریم از ظروف پت برای ارسال استفاده کنیم. ظروف شیشه ای طی جابجایی احتمال شکستن و پرداخت جریمه به شرکت پست را دارد.

ارسال نظر برای این محصول